image banner
Công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường khai báo y tế điện tử trên các phần mềm: http://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19 
Tin nổi bật

2022 © Trường THCS Trí Phải Tây
Email: c2triphairtay.pgdthoibinh@camau.edu.vn
Địa chỉ: Ấp Phủ Thờ, Xã Trí Lực - Thới Bình - Cà Mau

Đăng nhập hệ thống